Hétköznapi szinten is, érthető és élhető tudatos spirituális intelligencia korszakába léptünk. Ideje felvállalni a lélek jelenlétét, hatását, erejét a mindennapok alakulásában. És talán sokkal jobb lenne, ha az ego eredmény orientált világa helyett, a lélekből fakadó, szeretet adakozás világát építenénk.

Szellemi Mester és Tanitvány

Hova vezet mind ez?- kérdeztem mesterem, mert már elegem volt.

Ki vagy te Kárpáti Boglárka? – kérdezte tőlem. Az oly sokszor felett kérdés, ma mélyebb színezetet kapott, és sokkal jobban megérintett.

Emlékezz! Ki vagy te? – ismételte mesterem, és mély magnetikus hangja elindított egy olyan helyre, amiről eddig csak álmodoztam.

A barlang bejáratában lila fény csillogott. A légzésem mélyült és éreztem, most valami nagyon jelentőségteljes dolog fog történni velem.

De, ami ezután következett, messze meghaladta minden eddigi tudásom, és alapjaiban változtatott meg engem.

Mielőtt a történetben tovább mennénk, tisztázzunk valami nagyon fontosat.

A spirituális fejlődés, intelligencia fejlesztés

Önismereti Önfejlesztő szempontból a spirituális intelligencia a hit, az önfelvállalás, a példamutatás, a téridőn átívelő tisztánlátásról, a különleges képességek felszínre hozásáról és működtetéséről, a titkos személyiség részek rendezéséről, láthatatlan erőkkel való együttműködésről szól.

Az összpontosítás képessége köti össze, és olvasztja egységbe a 3 teremtő erőt: gondolat erő, akaraterő, szív erőt.

Aki nem ura az érzelmi és mentális irányító rendszerének, nincs erős akarata, nincs erős hite, nem tudja irányítani a saját életét, élete feletti hatalmát át adja másoknak, ezzel hárítva a felelősséget másokra.

A türelem, a rendszeres és folyamatos önismereti önfejlesztés nélkül, nincs tudatosság.

Mesterem mindig óva intett, mikor türelmetlen voltam: Lépésről lépésre haladunk. Ne légy türelmetlen, de gyakorold és alkalmazd azt, amit már megtanultál. Nem vagy lemaradva, és sehova se kell sietned, de minden nap tegyél meg egy lépést. Ez a titkok titka: a folyamatos és rendszeres önismereti önfejlesztés.

Hosszú évek kitartása szükséges a változáshoz.

Aki le akarja rövidíteni, vagy végleg összezavarodik, vagy zakkant spirivé válik.

A spirituális intelligencia fejlődés alapjai

  • összpontosítás, fókuszáltság képessége
  • akaraterő, gondolaterő, szíverő fejlesztése
  • türelem
  • kitartás= szorgalom + akaraterő
  • félelmekkel való bátor szembenézés

A gondolat erő – dolgokat teremteni

Gondolatainkkal belső képeket alkutunk az elménkben, melyeket megteremtünk a külvilágban. Azaz, gondolatok megvalósulnak dolgokká. A gondolat erő, teremtő erő az anyagi életben. Minden, amire szükségünk van, tárgyak, eszközök, hogy elérjük a szívbéli céljainkat, a gondolat erővel teremtünk meg.

Sokan itt megállnak, és az anyagi világ fogságába esnek. Identitásukhoz erősen hozzátesz, hogy milyen anyagi javakkal rendelkeznek. Majd teljesen összeomlanak, ha elveszítik ezeket az anyagi javakat, Egész életükben a veszteségtől való félelem irányítja döntéseiket és tetteiket, így hamis kapcsolatokat alakítanak ki.

Tök oké, ha valaki önszeretetből szép otthont, biztonságos szép autót, élményekkel teli, szabad életet akar magának, amihez gazdaggá kell válnia.

De ha valakinek csak ez az anyagi dolgok teszik ki a céljaikat, hogy másokhoz képest nehogy lemaradjanak, garantáltan nem lesz igazán boldog sosem. Csodás felszínt épít, tartalom nélkül.

Élete így mindenképpen értéktelenné válik.

Az akaraterő – fókusz

Az akaraterő az összekötő híd a gondolat erő és a szív erő között. A gondolatok és az érzések között működik. Az akaraterő az önirányítás képessége, ami az embert belülről formálja.

Az akarat nem egyenlő a kívánsággal, az óhajtással, a reménnyel. Ezek csak az akarat hiányát mutatják. Aki kíván, vágyakozik, óhajt, reménykedik elismeri, hogy teremtése külső körülményektől függ, várakozó állapotban van, olyanra vár, amiben nem biztos, hogy bekövetkezik.

Aki tudja, hogy eléggé ura saját tudatának ahhoz, hogy véghez vigye az összpontosítást, képes akarni. Hiszen ahol a fogyelem, ott az energia. Amire fókuszálsz, azt építed, erősíted, teremted. Akeret erő nélkül, nincs tudatos teremtés.

Az akarat szupertudatos élethez, boldogsághoz vezet.

Soha többet ne mond a gyereknek: Nem akarom, hanem szeretném, igaz?

Mert megfosztod a teremtő erejétől.

A szív erő – bölcsesség

A szeretet megértő figyelem és elfogadás. Önszeretből határok meghúzása, megbocsátó, elengedő hozzáállás önmagadhoz és másokhoz is.

Sokan tévesen azt hiszik, tudni már elég. Pedig az információ nem egyenlő a tudatosággal. Nem elég tudni, a tudás a gyakorlatba kell ültetni, és a megfelelő erővel működtetni kell.

A tudat képességekkel és erőkkel rendelkezik. Aki ismeri és működteti ezen képességeket és erőket magas önszeretet szintben, eléri a bölcsesség állapotát.

A bölcsesség nem csak a dolgok ismerete, amit a gondolatok segítségével halmozunk fel, hanem az élet megvalósítása.

Különbség van a bölcs és a tudással rendelkező ember között.

A bölcsességhez többre van szükség, mint a tanulmányozás által elnyert tudásra.

Nem az tanít legjobban egy tárgyat, aki a legtöbbet tud róla, hanem aki fogékony az életre, ezért képes megérteni a tanítványai tudatossági szintjét.

A bölcsesség nem az élettel kapcsolatos tudás összegyűjtésé, hanem azok hatékony alkalmazása.

A bölcs uralja a gondolatait, érzéseit, és egy adott cél irányába tudja állítani az erőit.

Céltudatosan teremt és céljai mindig ökologikusak, azaz az emberek javait szolgálja.

A bölcs képes „látni” a körülötte élő környezetet, az emberek lelki összefonódásait. Érti a szimbolikus jeleket, és nem helyezi magát senki fölé. A bölcs életé betölti a szeretet, elűzi a félelmet, és az embert Emberré teszi.

A bölcs magasszinten látja át az összefüggéseket, időtlenül szemléli az eseményeket, és mindig az adakozás szándéka vezérli.

Kapcsolatban van a láthatatlan és a látható világ erőivel, és szeretetével emeli az emberiség tudatossági szintjét.

Akit megfosztottak az erejétől, mert lemondott róla

Csak akkor tudják elvenni az erpőidet, ha hagyod, hoyg elvonják a figyelmed a körülmények alakulásaira és nem figyelsz befelé többet.

Ha valaki csak a látható világban hisz és megtagadja, hogy a látható világ, a láthatatlna világból épül fel, figyelmen kívül hagyja a kvantumfizika tudomény bebízonyított tételeit.

Amikor valakinek nincs gondolat ereje, meg akarat ereje egyszerűen csak tudattalanná válik. Mások mondják meg neki miben higgyen, mi a jó neki, mit tegyen, hogyan éljen, kit szeressen, hogyan szeressen. Őket hívhatjuk alvó embereknek, akik látszólag ébren vannak, de semmilyen kapcsolatuk nincs önmagukkal, az erőikkel, különleges képességeikkel.

Ám ennél még boldogtalanabb emberi életet hoz, amikor a szeretet erő is elfogy belőle. Elveszíti a szív bátorságát, az intuícióban való hitét. Nem szereti önmagát és másokat sem.

Bántalmazó szeretetben az érzelmeit mindig a külső körülmények irányítják. Gyáva, gyenge, irányítható emberré válik.

Hiszen aki elvesztette a bátorságát, teljesen uralhatóvá válik.

A körülmények

Milyen érdekes, hogy a 21. században az emberek elbutítása, megfosztva őket a 3 erejüktől hova vezet. Ha 3 percet nézed a tv-t láthatod, milyen műsorokat gyártanak. Az ostoba, bugyuta műsorokkal tele tolt elme, az intrikákkal, szarkeveréssel teli sorozatoknak köszönhetően, egy bosszúszomjas, félelemmel teli, fanatizálható társadalmat eredményez.

Mindenkiből kinevelték az akarat fontosságát, és egy irányítható bábuvá tették.

Vedd vissza a spirituális erődet

Vissza a történetemhez.

A szívem összeszorult, amikor láttam, hova vezetett a világ alakulása az emberi fejlődésben. Álmodtam egy Szent Szakrális világról, ahol az emberek mély önismeretben összhangban élnek a természettel és az Univerzummal. Öntudatra ébredtek és egymás javára fordítják erőiket, kiaknázva és működtetve különleges képességeiket.

Vannak, egyre többen vannak, akik bátran követik a szívük céljait, és hajlandóak önismereti önfejlesztésbe kezdeni, hogy felfedezhessék titkos, rejtett személyiségeik csodával határos erejét.

Vannak, akiknek hitük, szeretetük, akaratuk, teremtő erejük erős, és felfedezett erőiket a világ szolgálatába állítják.

Tudatosult bennem, hogy az én életem is erről szól már. Látok. Hiszek. Erős bennem az Erő. És az emberek javára használom. Nem feledve, hogy az én harmóniámhoz nem kerülhetek sosem alárendelt szerepbe, különben elgyengülnék.

Ott álltam dermedten a barlang bejáratánál és lepergett előttem az eddigi életem. Vajon eleget tettem? Eleget szolgáltam? Tehettem volna többet is? Felébredhettem volna előbb?

Érzetem, ahogy a kétely rombolja rezgésszintem.

Hálás vagyok. Szeretek. Hiszek. Én vagyok….

És ahogy e szavakat mantráztam hangosan, egyszerre megértettem a bennem intenzíven rezgő hangot:

Emlékezz arra, ki vagy, emlékezz az erődre, emlékezz a célodra, emlékezz!

Mert az lehetsz, aki csak akarsz lenni, és tehetsz, amit csak tenni akarsz.

Ébredj fel, ébreszd fel az erőidet, alkalmazd és használd őket szívbéli céljaid megvalósítására. Ez így lesz adakozás ad oda önmagad lehető legmagasabb önvalódat a világnak, az életednek.

Ne foglalkozz a külvilággal, le van maradva belső világodhoz képest, Igazodni fog, csak legyen erős a hited. Szeress, teremts, láss!

Térdre rogytam a zokogástól, mikor fehér fény szikrázó ereje betöltötte a teret és megéreztem az életemben minden rendben van. Pontosan tudtam, hova vezetem önmagam, az életem! Emlékezem, ki vagyok és milyen erőkkel rendelkezem.

Spirituális fejlődés

Önismereti Önfejlesztő szempontból a spirituális intelligencia a hit, az önfelvállalás, a példamutatás, a téridőn átívelő tisztánlátásról, a különleges képességek felszínre hozásáról és működtetéséről, a titkos személyiség részek rendezéséről, láthatatlan erőkkel való együttműködésről szól.

Hová vezet mind ez?

Ahová csak a AKAROD!