Végtelenül hálás vagyok, hogy a radikális változás idejében foglalkozom önismerettel. Így minden sokkal érthetőbb, és könnyebben kezelhetőbb az életemben.

 

Ma már tudom, hogy amikor életem legmélyebb pontján éltem, elfeledkeztem arról, hogy az én kezemben van sorsom irányítása. Lassan kijöttem a pokolból, és azóta nem fejeltem el életem fő tanítását: 

Tudatos Teremtő Program – benned van

Célirányos szemléletmóddal, ahol a cél a saját, szabad, boldog életed megteremtése, könnyedén, érzelem mentesen lehet végig járni belső világodat, hogy Tudatos Teremtő önvalódért felelősségetvállalj.

Cél nélkül, azonban csak agyalás van, és nem kapcsol be a belső erőd a folyamatba. Cél nélkül, céltalanul sebezhető, bedarálható, megsemmisíthető vagy.

A cél ad értelmet, erőt, határozottságot, magabiztosságot neked, hogy lazán, könnyedén, bátran és gyorsan, végig tudj menni önmagad felszabadításának folyamatán.

Meg fogod tapasztalni, hogy nincs objektív igazság. Niels Bohr, a Koppenhágai Interpretációjába is írt erről. Miszerint: „Néhány fizikus arra a következtetése jutott, hogy egy mikroszkopikus emberi megfigyelés megváltoztatja magát a valós eseményt.”

Egyszerűen ez azt jelenti, hogy csupán azzal, hogy nézünk bizonyos szituációkat, hatással vagyunk annak kibontakozására, végkifejletére. Ahány ember van jelen egy szituációban, annyi féle hatás teremti azt a szituációt, és az ember, mivel azt látja, amit látni akar a hitrendszere alapján, így mindenki más következtetésre juthat.

A Kvantumfizikusok ezt a Kétrés-kísérlettel bizonyították:

„A kvantummechanika egyik fontos kísérlete a kétrés-kísérlet, amely a fény kvantumjaival, a fotonokkal foglalkozik.

A klasszikus fizika látószögéből a fényt hullámok alkotják. Planck kvantumelmélete szerint azonban a fény viselkedése olykor eltér ettől a szemléletmódtól: úgy viselkedik, mintha anyagi részecskékből állna, csak kvantumokban bocsátható ki és nyelhető el. Másfelől pedig Heisenberg határozatlansági elve arra utal, hogy a részecskék bizonyos szempontból hullámok módjára viselkednek: nincs határozott helyzetük, hanem valamilyen valószínűség-eloszlással „szétkenődnek”. A kvantummechanika elmélete merőben új típusú matematikán nyugszik, amely a valóságot nem részecskék és hullámok rendszereként kezeli.

A kísérlet
A kísérlethez szükség van egy átlátszatlan lemezre, amelyen két keskeny, párhuzamos rés húzódik, egy ernyőre és egy monokromatikus (egyféle hullámhosszú fényt sugárzó) fényforrásra. A lemez egyik oldalára elhelyezzük a fényforrást, a túlsó oldalára pedig az ernyőt. A kibocsátott fény nagy része a lemeznek ütközik, kisebb része azonban áthalad a réseken és szétszóródva az ernyőnek csapódik, jellegzetes képet alkotva azon: sötét és világos sávokat látunk megjelenni. Azonban ha csak az egyik rést hagyjuk nyitva, az ernyőn a fotonok szétszóródva össze-vissza képet alakítanak ki.

A kísérletet – megfelelő eszközökkel – anyagi részecskékkel is el lehet végezni, hasonló eredménnyel. E részecskék is mutatják a részecske-hullám kettős természetet.

A magyarázat
Az ernyő mindegyik pontja mindkét résből kap hullámokat, azonban a hullámok útja a fényforrástól a réseken át az ernyőig nem lesz azonos hosszúságú, így a hullámok nem lesznek azonos fázisban. A hullámok természetéből fakadó interferencia hatására egyes helyeken erősítik, máshol kioltják egymást. A kísérlet másik figyelemre méltó eredményét akkor láthatjuk, ha elérjük, hogy a fényforrás egyszerre csak egy fotont bocsásson ki. Ha csak egy rést nyitunk ki, nem kapunk sávokat, csupán összefüggő képet az ernyő mentén. Amikor két résen át egyenként indítjuk a fotonokat, arra számíthatnánk, hogy vagy az egyik, vagy a másik résen haladnak át és nincs társuk, ami kiolthatná őket, tehát úgy kellene viselkedniük, mintha csak egy rés lenne: egyenletes eloszlást várnánk az ernyőn. A valóságban azonban akkor is megjelennek a sávok az ernyőn, ha egyenként küldjük át a résen a fényrészecskéket.

Tehát egy-egy foton ki tudja oltani saját magát? A kvantummechanika szerint igen. Valahogy úgy halad át az egyik résen, hogy „tudja” közben, mi a helyzet a másik oldalon. Sőt, a fizikusok már azt is ki merik mondani: a fényrészecske, bármennyire hihetetlen, egyszerre mindkét résen keresztülmegy. Ahogy átért a két résen, két külön hullámként viselkedik. Destruktív interferencia lép fel, kioltja önmagát. A fény tehát lényegében részecskékből, kvantumokból tevődik össze, amelyek mindegyike önmagában hullámként viselkedik. Abban az esetben, ha két lehetséges, alternatív útból csak az egyik áll nyitva számukra, azon mennek végig. Ha csak a másik, akkor azon haladnak. Ha azonban mindkettő, akkor a két út kiolthatja egymást, s egyiken sem mehetnek végig.

De vajon tényleg keresztülment egyetlen foton egyszerre mind a két résen? A kérdés eldöntéséhez a következőképpen módosították a kísérletet. Mindkét rés mellé részecskedetektort helyeztek el. Ezeknek a detektoroknak vagy azt kellett volna jelezniük, hogy a résen egy részecske átment, vagy azt, hogy nem ment át. (Nem mutathattak tört értéket, mivel a fotonok energiája egy kvantum energiájának felel meg, így nem osztható fel.) A detektorok jeleztek is. Ám az eredményt mégsem lehetett elfogadni. Amikor ugyanis a detektorokat felszerelték, az ernyőről eltűnt a sávos mintázat, az interferenciakép is.” – Wikipédia

 

A Tudatos Spiritualitást a kvantummechanikai kutatások igazolták

Alap spirituális törvény, hogy minden energia, minden adott frekvencián rezeg. Ez ma már nem hókuszpókusz, hanem az 1950-es évek tudományos kutatása alapján tények.
Tehát, ha minden energia, és minden hullám, és valami csak akkor vesz fel anyagi szerkezetet, ha nézzük, kérdezem én:

Ki a felelős  és ki teremti, a  teremtett valóságot?

És akkor a Világismeret után, térjünk vissza az önismerethez.

Aki figyelmet ad, egy adott belső képnek, ő teremti a teremtett valóságát. Azaz te, és azza teremted, amire figyelsz, hiszen abba teszel figyelem, gondolati, érzelmi és akár cselekvési (mozgási) energiát is.

Te vagy, aki teremti a valóságodat, itt az ideje felvállalni a felelősséget, és Tudatos Teremtő Programot indítanod, önmagadban.

Ha nem vagy boldog abban az életedben, amit élsz, mivel ezt is te teremtetted, jogodban áll változtatni rajta.
Minden lehetőséged meg van ahhoz, hogy radikális pozitív változást hozz létre. Ehhez az eszköz az önismeret. Hiszen csak a kvantumvilágban (belül) történő változás eredményezi a makro (kívül, 3D) világban tapasztalható változást.

Tehát ahogy vagy, aki vagy, amilyen vagy, amit hiszel, gondolsz, érzel, mondasz, teszel, alakítja, teremti a belső és külső világodat.

Itt az ideje felelősséget vállalnod azért, hogy teremtője vagy valóságodnak. És nem áldozata.
Tehát most, ebben a pillanatban: lehetőséged van letenni a karmáidat, önkorlátozó hiedelmeidet, hamis személyiségeidet, hogy Tudatos Teremtőként felelősséget vállalva menj tovább a boldogság, szabadság felé.

{2019. 4. hét Önismereti előrejelzés}

Mi a legmélyebb hited, hitrendszered? És hogyan változtasd meg könnyedén?

[bts_restricted_content title=”Ez a doboz értékes extra tartalmat rejt” desc=”Ezt azonban csak OtthonFa Club Tagok (előfizetők) láthatják. Te még nem vagy OtthonFa Club Tag? Ugyan már! Regisztrálj most és máris olvashatod ezt a részt is. ” ]

Sok érdekes dolgok történik a héten, a mélyben:

TeliHold 21-én, emberi kapcsolatok próbája önmagadban, a nem szeretetből való hozzáállás elengedése, komfortzóna átlépés, önérdek érvényesítés, önfelvállalás, célfelvállalás

A hét fő kérdése: A lehető legmélyebb szinteden, miben hiszel?

2019 3. hetében lehetőséged volt megízlelni milyen is az igazi szeretet. Pl.: Az Évindítón.
Deák-Baksics Dia így írt erről:

„Első alkalommal voltam, és őszintén én igazán zavarban voltam egész nap. Nem Nagyon tudtam mit kezdeni a hatalmas szeretet és kedvesség bombákkal, amiket kaptam. Nem vagyok hozzászokva, abszolút nem, de fantasztikus élmény volt. Jövőre már tudatosan készülök erre a fantasztikus élményre. Köszönöm, hogy részese lehettem.”

Most a radikális változások idejében, a 4. hét elhozza neked a tisztánlátást, és megláthatod, ki is vagy te a legmélyebb szinten, milyen is vagy te a legmélyebb szinten, Ezeknek a felismeréseknek köszönhetően, egy új irányba tudod elindítani az életed, a saját, boldog, szabad életed irányába.

21-én hajnalban érdekes tükröt kapunk az Égtől. 

Telihold lesz.

Reggel, 6:16-kor lesz és ezzel egyidőben teljes holdfogyatkozás is lesz, ami tiszta idő esetén reggel 4:34-7:51 között lesz megfigyelhető, ezen belül a teljes fogyatkozás szakasza 1 óra hosszan 5:41-6:43-ig tart. Mivel a hagyomány szerint ahány óráig tart, annyi hónapig fejti ki hatását, így ez most 1 hónapot ölel fel. 

A mostani Telihold napján, mindent elengedhetsz az életedből, ami nem szeretetből való és azzá válhatsz, aki a legmélyebb szinten valójában vagy.

Személyiség részeidet, hitrendszered, szabályaid, életszemléleted, gondolkodásmódod, érzelmi blokkokat. Mindent, amit megfelelési kényszerből, jó gyerek szerepből, félelemből, szülői minták másolásából építettél be a személyiségedbe, gondolkodásodba.

A Kreatív művész zseni magas minőségű női részed és az Alkotó Békés Harcos magas minőségű férfi részed tud felszínre jönni, ha elengeded a nem szeretetből való személyiségrészeidet, gondolkodásmódodat, hitrendszered.

(A magas minőségű személyiség részeidről hallhattál 2019-01-15-i OtthonFa Clubos webináriumban, illetve kibővítet formában vettük Antares 3.0-án és Antares 2.0án is, hallgasd meg újra a hangfelvételt róla. )

Új utak nyílnak meg előtted

 

És most ha lehatolsz hamis hitrendszered legmélyére, szembenézel hazugságokkal, felismerheted végre ki nem vagy. És ez óriási felszabadulást fog hozni és sok-sok felismerést, és megértést az életedről, önmagadról.

Mind azt, amit eddig tanultál a valódi önismeret útján, itt az idő gyakorlatba ültetni. Hiszen valódi személyiségeddel, új célokat, új vágyakat, új küldetéseket tudsz megfogalmazni.

Az elengedés, a radikális változás, az önismeret egy folyamat, és nem egyik pillanatra a másikra történik meg. Ám vannak időpillanatok, amikor a legkisebb erőbefektetéssel óriási hatást, eredményt lehet elérni hosszútávon. És most a hosszútávon-t 84 évig értem. Tehát, amit most teszel belül, hatással lesz a következő 84 évedre. Nos igen, a gyermekeidére, a tanítványaid életére is.

A jövődet ebben a pillanatban építed.

[/bts_restricted_content]

Mit is kell most a gyakorlatba ültetni?

Kinek, mit. De az alábbi tudások, mindenkinél előjöhetnek attól függően, ki milyen tudatossági szinten van most.

  • önfegyelem
  • mentális akarat erő
  • felelősségvállalás
  • céltudatos gondolkodás
  • objektív érzelem mentesség
  • szeretet (elfogadó, megbocsátó, elengedő)
  • alázat
  • elengedés
 
 

OtthonFa Clubból ajánlott anyagok

Kifejezetten olyan anyagokat válogattam össze, melyek a januári fejlődést szolgálják. Így nem kell találomra válogatnod köztük, ezekre koncentrálva, garantáltan sikeres januárod lesz. Ezeket mind megtalálod az OtthonFa Club oldalon és a zárt facebook csoportban.

Webinárium:
 Hogyan állj hozzá a sikeres célkitűzéshez, célmegvalósításhoz?
 Tudatos teremtés, és sikeres célmegvalósítás folyamata
 Az univerzális problémamegoldó elv: “A szűk keresztmetszet elve”
 Mentális intelligencia
 Teremtő Önmagam

Heti Gondolatrendező:
1. , 4. , 37., 38. , 40. , 45. , 47. , 50. , 53. , 57. , 58. , 59. , 61. , 64. , 66. , 67. , 68. , 70. , 72. , 75. , 80. , 82. , 88. , 95., részek

Meditációk:
 Feltöltő Meditáció
 Elengedés meditáció
 Gondolatok Elcsendesítése Meditáció
 Önértékelés Rendező Meditáció
Letölthető anyagok:
A megbocsátás új eszméi

Színezni, rajzolni is lehet, a céltudatos szabad kezes rajzolást, festést, alkotást ajánlom.

Minden nap szívvel és lélekkel, szenvedélyesen és hiteles példát mutatva, azon fogok dolgozni, hogy a lehető legtökéletesebben szolgáljam a fejlődésed, és a boldog, szabad, saját életed megteremtését. Együtt, megcsináljuk!

Minden nap hálát mondok az OtthonFa Clubért, hogy együtt, támogató csapatként éljük és teremtjük az életünket.

 

A jövődet ebben a pillanatban építed,

És most..

És ebben..
És ebben..
És most…

Önismeret nélkül, senki sem tudja uralni, belső világát és boldog, szabad életet teremteni magának, minden pillanatban.
Önismeret nélkül, nincsenek célok, örömök, lelkesedés, hít, tudatosság.

Kattints az ingyenes értesítőért!