3 lépés az új életig

Az a 3, igazából sok pici apró lépés. Nem lehet ennél kevesebb, és te is meg fogod érteni végre,  miért is tűnik olyan rohadt bonyolultnak az önismeret. Ami valójában nem az, csak még nem gyakoroltad eleget.

Az önismereti profizmust nem évek számában mérjük, hanem tapasztalások, bátor szembenézések, felismerések, megugrások számában. 

Ez egy szuper buli, egy olyan életforma, ami garantálja a felszabadult boldog életet. Juhuuuu, gyerünk tovább  😀

Miért van szükségünk az OtthonFa Önismeretre?

A tudomány bebizonyította, hogy a napi cselekedeteink 90% öntudatlanul hajtjuk végre. Így agyunk, szinte egész nap, robotpilóta üzemmódban van. Tehát, amit teszünk, azt nem tudatosan tesszük.

Akkor ki irányít? Ki a főnök? Mennyi befolyásunk van az életünkre? Igaz lehet, hogy öntudatlan szokásaink áldozati vagyunk? És ez az oka, a nehézségeinknek, problémáinknak?

A tudósok azt is bebizonyították, hogy tudatos agyunk, akkor kapcsol be, ha hirtelen, váratlan helyzettel találjuk szembe magunkat. Problémamegoldásunk is öntudatlan. Így mindig, ugyan azt választva, ugyan azt az eredményt kapjuk. Ezért nem változik az élet könnyedén pozitív irányba.

A tudatalattink 200.000 szer több információt dolgoz fel, mint a tudatos agyunk. Tudatos agyunk az agykéregre koncentrálódik, mindössze egy milliméteres rétegre. Tudatos agyunkban 1 másodperc alatt, 15 milliárdnyi idegsejt aktiválódik használatakor. Ez több energiát von el, mint egy élsportoló teljes izomzata. Ezért agyunk igyekszik robotpilóta üzemmódban működni a túlélése érdekében, a tudatos agy működtetése nélkül.

Ép ezért van oly csekély rálátásunk, kik is vagyunk valójában. Egy boldogabb, tudatosabb élet megteremtése érdekében, szükségünk van arra, hogy megismerjük önmagunkat. Életünk, boldogságunk, gazdagságunk, sikereink azon múlnak, mennyire értjük belső működésünket.

Ebben segít és támogat téged az OtthonFa Önismeret.

Problémamegoldás önismeretre építve?

Azért foglalkozom emberekkel, mert szeretem fejleszteni és felszabadítani a tudatukat. Hiszen és tudom, hogy a boldogság, a béke, a kiegyensúlyozott élet, csakis akkor érhető el valaki számára, ha 100%-osan felvállalja önmagát. Ehhez viszont az önismeret mély gyakorlására van szüksége.

Hiszem, hogy problémáinkat mi teremtjük. Miért? Hogy lefoglaljuk agyunkat, hogy ne kelljen szembesülni mind azzal a ténnyel, hogy sokkal többet érünk, sokkal többre vagyunk képesek. És sokkal többről szól az élet, mint dolgozni a pénzért sok időben, és kevés időben meg élvezni azt.

Hiszem és tapasztalom, hogy az OtthonFa Önismeret révén megértve gyengeségeinket, felfedezve erősségeinket bátran szembe tudunk nézni félelmeinkkel, problémáinkkal, így megoldva azokat, tudunk végre koncentrálni mind azon dolgokra, személyekre, eseményekre, amelyek valóban boldoggá tesznek minket.

Hiszem, hogy az őszinte élet, egy magasabb rezgésszintre emel mindenkit. Meglátva kik is vagyunk valójában, mit is akarunk valójában alapja a kiteljesedett önmegvalósításnak.

Minden probléma oka, az önismeret hiánya

Minden problémánk gyökere és oka, azon rögzült, negatív gondolatainkban gyökeredzik, melyek kívül esnek látható tudatosságunkon és megbújnak a tudatalattink bugyraiban. Fel kell térképeznünk ezt a világot, hogy ne féljünk többé a még ismeretlen erőnktől, hogy megtanuljuk uralni gondolatainkat, így állítva szolgálatunkba az erőnket és a mindent kitöltő és építő energiát.

Ám ahhoz, hogy valaki visszavegye az uralmat saját maga mögött meg kell szabadulni a probléma centrikus gondolkodásmód csapdájából és egy egyszerűbb, tisztább magasabb tudatossági szintre kell felfejlődnie. Ehhez meg kell érteni és be kell gyakorolnia, életformává kell tennie az OtthonFa Önismeret által elérhető pozitív-fejlődő-megoldás centrikus gondolkodásmódot, hogy alázatos tanítványként fejlesztve a négy fő intelligenciát, megérkezhessen a tisztánlátás állapotába. Ez az igazi szabadság. Mikor szabadok vagyunk térben, időben és gondolkodásmódban.

És ahhoz, hogy valaki kijöjjön az önámítás biztonságos illúziójából, bizony sok figyelmet, útmutatást, megoldások mátrixát igényli az OtthonFa Önismeret útján. Azaz tőlem.

És nekem ez a szenvedélyem. A közös felszabadító utazás. Az OtthonFa Önismeret komplex rendszere.

1 lépés:
Probléma feltárása, kalandozás a múltban

Gondolkodási térkép

A cél mindig az, hogy tisztán láthatóvá váljon tapasztalt szenvedéseinek, problémáinak kiváltó oka. Hiszen, a probléma pusztán egy okozat. Soha nem megoldás, ha az okozatot próbáljuk rendezni. Mert ettől még a kiváltó ok megmarad, és ugyanúgy generálni fogja a nehézségeket, mint eddig. Meg kell szüntetni, fel kell dolgozni a probléma okát 4 (mentális, érzelmi, spirituális, fizikai) szinten, hogy végleg elveszítse erejét. Ám először, meg kell találni az okot.

Én szenvedélyesen szeretek beszélgetni. Felfejlesztett különleges képességemnek köszönhetően tisztán látom a tőlem segítséget kérőnek gondolkodási mátrixát. Pár perces beszélgetés után, ahol én csak kérdezek, fel tudom rajzolni a gondolkodási térképet, ami megmutatja, hol van rögzült gondolat, önkorlátozó hiedelem, védekezési mechanizmus, megfelelési kényszer alapú gondolat. Én ezt nem tanultam, tudom. És ez nagyon izgalmas. Mert ez a térkép tökéletesen tiszta képet ad a problémák okáról.

Mi életed legnagyobb problémája, most?

Teszem fel a kérdést, és közben látom, mi megy végbe az ő fejében, gondolataiban egy másodperc tört része alatt. Elképesztő ám… 😀

Ez normális? Komolyan ezzel kezdi a beszélgetést? Máris érzem, hogy egyre zaklatottabb vagyok. Mit tudom én? Minden. Semmi sem jó. Pont azért vagyok itt, hogy megmondja valaki mi a bajom. Hogy tudjam meg végre. Ő a tréner. Mondja meg, hogy leszek jobban, megcsinálom. Bármit megteszek, csak legyen már vége ennek a szenvedésnek. Ne kérdezgessen engem. Hát nem tudja? Jaj, mi a francot keresek én itt. Ő sem fogja megoldani a problémáimat. Francba! Úgyse fog megérteni. Nem fogja majd fel, hogy az én problémám más, mint a többieké. Sokkal különlegesebb és összetettebb. Minek is jöttem ide? Áhh, majd megoldom én egyedül. Úgyis mindig mindent egyedül kell megoldanom. Ezt is meg fogom oldani.

Ahogy Albert Einstein mondja„Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a tudatossági szinten, amelyen az keletkezett.”

Így szinte minden embernél magasabb szintre kell hoznom a tudatossági szintjét, hogy tisztán láthassa, miért, minek, hogyan hozta ő maga létre a problémáját, és végül hogyan oldhatja meg. És bizony erre a legjobb eszköz az Önismeret. És leginkább az OtthonFa Önismeret melynek módszertanát én fejlesztettem ki.

Tehát a problémakutatás, mély önismereti utazással kezdődik a múltban.

Fel kell kutatnunk a rögzült negatív probléma centrikus paradigmákat, fel kell térképeznünk a rögzült paradigmákra épülő megfelelési kényszereket, önkorlátozó hiedelmeket és védekező mechanizmusokat.

Meg kell értenünk, hogy mi is a probléma, hiszen a probléma sosem az okozat, amit a személy problémának vél. A valódi probléma, a látható probléma (okozat) kiváltó oka.

És ezt bizony egyedül lehetetlen felismerni.

A probléma okának feltárása, jól irányzott pozitív hívó kérdésekkel pár perc. Nekem ennyi. Könnyedén meglátom és megértem, ami benne zajlik. Vele ellentétben. Hiszen őt fogják a védőkorlátai. Ő fél. És még a tudatalattija is, ami a túlélésre van programozva, próbálja eldugni előle az igazságot. Ám előlem nem tudják.

Persze meg kellett tanulnom nem belehalni más fájdalmába. Empata révén erős mentális és érzelmi önfegyelmet kellett fejlesztenem ahhoz, hogy kívül tudjak maradni mások érzésein. Érzem és látom őket, ám már nem én vagyok az ő érzése. És ez igen fontos mérföldkő egy empata életében, ha segítő-támogató szolgáltatásokra teszi fel élete hivatását. Csak így tudok megmaradni a tisztánlátás állapotában, ha nem befolyásolnak az érzéseim.

Ép ezért szinte lehetetlen a probléma valódi okát annak feltárnia, aki érzelmileg kapcsolatban van vele. Ép ezért saját magának is. 

Persze, az hogy én értem és látom az okot, nem jelenti azt, hogy ezt meg is oszthatom vele. Mert ha képes lenne befogadni és feldolgozni a valóságot, már megtette volna. Így pici-apró lépésenként haladva az OtthonFa Önismeret útján, egyre közelebb viszem önmagához. Fokozatosan lépjük át közösen a komfortzónájának határait. És így tud megérkezni az igazsághoz.

Ami általában nagyon-nagyon fájdalmas felismerés is tud lenni. 

2 lépés:
Felismerés meglátása, megérkezés a jelen pillanatba:

 A cél az, hogy őt fel tudjam hozni a tisztánlátás állapotába. Így fog eljutni a saját válaszaihoz, a felismeréshez.

Ehhez ki kell cseleznem az egóját, ki kell kerülnöm a spirituális egóját, át kell törnöm a védekezési mechanizmusain, le kell állítanom az önkorlátozó hiedelmeit, ki kell küszöbölnöm, hogy megfelelési kényszerben legyen velem 

szemben, és ki kell kapcsolnom a negatív gondolkodását.

 

Csak ennyit.

Naná, hogy nevetek, mikor valaki azt mondja, neki ez megy egyedül is. 

A tisztánlátás állapotában megtörténik a megértés, ami egy felszabadító „aha”  élményben csúcsosodik ki. Az első pillanatnak nagyon fájdalmasnak kell lennie, hogy utána megtörténhessen a kiüresedés állapota, hogy kikapcsolva mindent, ami emberré teszi, egyetlen egy pillanatra betekintést nyerhessen a tiszta tudatosság világába, a szülőotthonába.

Csak így lesz képes összerakni a mozaik darabkákat, és megérteni könnyedén problémájának okát, és hogyan is hozta ő azt létre és milyen esemény szálak vezették őt ide. A teljes evolúcióját végig éli a problémájának, egyetlen pillanatba sűrítve az események kusza és hosszú láncolatát.

Csendes a világ. Csak ülök és bámulok az ablakon kifelé. Minden mozdulatlan. Megállt az idő, nem mozdul a tér.

Végtelen tágulás és erő. Misztikus pillanat. A felismerések darabkái egy egész és értelmes képpé olvadnak össze. Hagyom, történjen magától. A tisztánlátás állapotába érkezni felemelő és megnyugtató. A mellkasom és a gyomrom elernyed, megnyugszik. A felszínről a mélybe vándorló fókuszom, egyre lassúbb és egyre mélyebb légzésre hív. Nem avatkozom bele a folyamatba. Testemet a kedves szeretet hatja át. És látok. Látom a múltat és a jövőt egy pillanatba sűrűsödni. A jelenben. A végtelen időszálak simán lengenek a kozmikus térben. Nem történik semmi. Ám a döntés pillanatában megremeg egy szál és egyre fényesedik. Az fog megvalósulni. Érdekes. Választás, és berezeg a világ. Megpendül a húr. Az energia végrehajtja a parancsot. Nem vár, azonnal történik. A döntés hatalma. Mindenek felett álló erő.

Kicsiny létezésem gigantikus erőket mozgósít. Minden a hatalmamban áll. Bármit megtehetek. Felfoghatatlan felelősség. Mégis szeretem. Hiszek és bízom magamban. Mámorító érzés. Létezni.

Már nem félek az erőmtől. Mentális és érzelmi önfegyelmem erős. Sokat dolgoztam rajta, hogy méltó legyek a legnagyobbakhoz. Önmagamhoz. Az Erőmhöz. Szeretem, uralom, parancsolom.

Tökéletes tisztánlátás, tökéletes uralom. Minden önámítást, önvédelmet nélkülöző létezés. A pillanat varázslata. A varázslat pillanata. Sohase volt titkok mögötti csendes végtelenség. Az Erő maga. Én.

Most már érti, tudja, hiszen látta.  Izgatott, és szenvedélyes láng gyúl a szemébe, hogy megváltoztassa dolgokat. Változást akar. És már tudja képes változtatni a dolgokon.

Megízlelte a végtelen erőt, és akarja uralni. Szabad akar lenni.

Megkezdődik a belső rendrakás, rombolással. Megszabadulva minden tehertől és mind attól, ami már nem ő és nem szolgálja a fejlődését.

És ez az a pillanat, ahol a legtöbb utazó elveszik az utazáson, ha vezető nélkül vág neki az útnak. Nem szépítem. Most egy rohadt nehéz pár nap vár rá. És ha nincs ott mellette valaki, aki támogatja, tutira szét fog esni és rosszabbul lesz, mint valaha.

3 lépés
Megoldás, a probléma megoldása, jövőkép tervezés, megvalósítás

 A Múlt lezárása

 A probléma felkutatása majd a felismerés pillanata után jöhet a megoldás, mely a múlt lezárásával indul.

Amikor elkezdünk rendet rakni egy szobában, első megmozdulásra nagyobb kupit csinálunk, mint ami addig volt a szobában. Majd a dolgok szépen lassan a helyükre kerülnek és kezdődhet a tisztítás. Már a rendrakás során is rengeteg szemét került ki az ajtón. Így aki a szobán kívülről nézi a folyamatot, csak azt látja, hogy lomok jönnek ki a szobából. A takarítás hatására, folyamatosan jön ki a lucskos víz. A porszívó zsákja egyre csak telik porral és furcsa dolgokkal és még több szemét kerül ki a kukába. Aki nézi, csak bámulja, hogy férhetett el ennyi szemét és kosz egy ilyen kis szobában. És bizony elfért. Mire rend és tisztaság lesz, bizony rengeteg kosz, limlom, sötét víz kerül ki az ajtón. A büdös, dohos, állott szagot, felváltja a tiszta levegő illata.

Hát így megy ez az embernél is. Mikor elkezdi járni az OtthonFa Önismeret útját, és megkezdődik a tisztulás folyamata, bizony elsőre mindig a kosz jön ki. Hasmenés, hányás, szédülés, láz, betegség formájában. Jön ki minden, ami nem oda való. Minden szinten megkezdődik a rombolás, és ahogy a hagymát pucoljuk és fosztjuk meg a száradt rétegeitől, úgy válik le az emberről is minden, ami nem hozzá tartozik.

Ezt az időszakot hívom leépítésnek, rombolásnak. Az OtthonFa Önismeret legfájdalmasabb időszaka. Hiszen nap, mint nap átéli az elengedés szomorúságát és a felszabadulás mámorító örömét. Érzelmi hullámvasút és intenzív érzelmi időszak ez. Sokan (a gyengébbek közül) fel is adják, hiszen:

De Bogi, sokkal jobban voltam mielőtt megismertelek. Nem hogy jobban lennék a veled való munka által, hanem még ágynak is estem.

Persze, akinek már eléggé fáj az élet és elköteleződött a változás mellette és az OtthonFa mellett, nem fogja feladni. Kitartóan végig megy minden lépésen és győztesként kerül ki a harcból. Legyőzve önmagát ezzel felszabadítva azt, aki ő valójában. És ez minden erőfeszítést megér.

Figyelem fókuszálása

Nagyon fontos lépés mikor megérti, hogy szenvedéseinek fő oka az, hogy figyelme állandóan a múltban kalandozik. Így mindennél fontosabb, hogy meg kell tanulnia figyelmét lehorgonyoznia jelenben és fókuszát saját magára fordítva.

Szétszórt, multitaszkoló, széttöredezett, önmagától kalandozó fókusz garantáltan boldogtalan életet eredményez. A múlt fájdalmas, a jövő félelmetes, így a jelenen kívül csak a szenvedés van.

Tehát a jelen pillanatban, figyelmének fókusza saját magán kell, hogy legyen. Ez szükséges lépés ahhoz, hogy tisztán lássa saját belső folyamatait, így értve meg saját magát. Hiszen ez vezet el az önmegismeréshez. Az önismeret csak akkor tud működni, ha magára figyel. Ha mindig kint van a fókusza, másokra figyel, bizony csak egy alárendelt, megalázó szerepet ad saját magának. Úgy kell léteznie a nap minden percében, hogy univerzumának középpontja ő, saját maga.

Ő a viszonyítási pont. Belőle indul minden és hozzá érkezik meg. Csak és kizárólag ezzel a látásmóddal lesz képes 100%-os felelősséget vállalnia saját magáért és az életéért. Meg kell szüntetni, hogy másért akar felelősséget vállalni. Ez csak egy mártír, önsajnáltatós személyiségjegy. Nincs túl sok értelme. Nem akkor lesz önző, ha magára figyel, hanem akkor, ha mástól rabol energiát. És önmaga forrásával csak akkor tud összekapcsolódni, ha saját magán van a figyelme fókusza.

Hiszen ahol a figyelem, ott az energia.

És ha meg akarja oldani a problémáját, felül kell emelkednie önmagán. Ehhez viszont erő kell. És ez az erő ott van benne, amit csak a figyelemmel lehet felébreszteni.

Pozitív jövőkép megalkotása

Ahhoz, hogy a figyelme fókuszát le tudja venni a problémáról, ahhoz kell, hogy tudja mi a megoldás, hogy arra helyezze át a figyelmét.

A megoldás mindig az, amit akar. Tehát nem arra kell fókuszálnia, amit nem akar, hanem arra, amit akar. És amit akar, azt úgy hívjuk Cél.

Tehát ahhoz, hogy a pozitív-fejlődő-megoldás centrikus gondolkodásmódba tudja átkapcsolni a gondolkodását, szüksége van álmokra, vágyakra, víziókra, célállapotokra, célokra, és egy megvalósítási stratégiára is.

Csak így tud változni a gondolkodása. És csak a gondolkodásának megváltoztatásával tudja megoldani a problémáit. Igazából a problémák megoldódnak maguktól, ahogy megváltozik a gondolkodásmódja.

Cél:

célállapot, célok meghatározása

Döntés:

Döntés meghozatala, elköteleződés, felhatalmazás

Cselekvés:

Azonnali megkezdése, feladatok összeírása, priorizálás, végrehajtás 

A titok

Sokan úgy tanítják az önismeretet, hogy rengeteg technikával próbálják kezelni a problémát. Harcot indítanak a probléma felszámolására, feloldására. Érzelmi blokkoldások hada által tapasztalható érzelem változás azonban csak rövid, átmeneti időre ad megoldást és enyhülést a szenvedés alól.

Mert az érzés csak következmény, okozat. És hiába szünteti meg az okozatot, ha az ok megmarad, a probléma újra előfog kerülni. Csak sokkal jobban fog fájni.

Ahogy a teremtés maga, úgy működik az ember is. Először megjelenik egy gondolat. Magva, a jó ég tudja, hogy kerül oda. Ez a gondolat elindít egy biomechanikai folyamatot az emberi testben, amit mi emberek érzésnek hívunk. És ez a bizsergés fogja katalizálni a testet a megmozdulásra, azaz a cselekvésre.

A gondolat mindig megelőzi az érzést. Ám annyira gyors, hogy nem vesszük észre. Szinte 99%-ban csak az érzést érzékeljük, míg az érzést kiváltó gondolatot meg nem.

Ép ezért hasztalan csak az érzéseidre koncentrálni. A gondolataidat kell rendbe tenned ahhoz, hogy változzanak az érzéseid.

Itt már nagyon mélyen benne van önmagában. Túl van a szülői programok felismerésén, a védekezési mechanizmusai és önkorlátozó hiedelmeinek megértésén. Tudja, hogy félelmei csak illúziók. Megtanult önmagáért kiállva kommunikálni. Növelte önszeretet, önbizalom, önbecsülés szintjét és ő lett a legfontosabb a saját életében. 100%-os felelősséget vállal döntéseiért és cselekedeteiért. Az első vélt problémája óta több 100%-at megoldott, feloldott. Járja az OtthonFa Önismeret útját. Változik.

És ami a legfontosabb, életformájává tette az OtthonFa Önismeretet. Hiszen ez minden pillanatban történik. Itt is. Most is.

 

Kattints az ingyenes értesítőért!